Hyong

 1. Chon-Ji
 2. Tan-Gun
 3. To-San
 4. Won-Hyo
 5. Yul-Kok
 6. Chun-Gun
 7. Toi-Gye
 8. Hwa-Rang
 9. Chung-Moo
 10. Gwan-Gae
 11. Po-Eun
 12. Ge-Baek
 13. Yu-Shin / Eui-Am
 14. Chung-Chang
 15. Ul-Zi / Juche
 16. Sam-Il
 17. Ko-Dang / Yu-Sin
 18. Choi-Yong
 19. Se-Chong / Yon-Gae
 20. Tong-Il / Ul-Ji
 21. Mun-Mu
 22. So-San
 23. Se-Jong
 24. Tong-Il